Astutukset ja pentueet

Tolppapellon Jalo & Savupirtin Beautiful Princess

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 12.09.2022
Astutusaika / Parningstid:
Syntymäaika / Födelsetid: 06.08.2022
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Tolppapellon Jalo / FI35585/20
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Savupirtin Beautiful Princess / FI11248/19
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

Vapaana 2u ja 2n.

- Molemmilla koirilla PEVISA-tarkastus hyväksyttävästi läpi ennen astutusta ja astutus hetkellä voimassa.
- Molemmat koirat vähintään kaksi mutta alle 10-vuotiaita

- Yhdistelmän seitsemään polveen laskettu sukusiitos on 1,2% (raja 3,0%)
- Yhdistelmän korkein epi-luku metsastyspystykorvat.com-tietokannasta laskettuna on 0,05 (raja 0,50).
- Ei ole uusintayhdistelmä
- Kummallakaan koiralla ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa jälkeläistä tai vanhempaa. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta.

- Uroksella toivottava käyttökoetulos LINT2 ja nartulta puuttuu toivottava käyttökoetulos (tavoite 3. palkintosija tai parempi)
- Uros näyttelystä ERI ja nartulla näyttelystä EH (tavoite H tai parempi).
- Urokselle 0 astutus kyseisenä kalenterivuotena, 0 aiempaa pentua (raja 30) ja nartulla 0 aiempaa pentuetta (raja 4)
- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n sivuilla 48-49 mainittuja jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia.

Yhdistelmä ei täytä jalostustavoitteita seuraavilta osin:
- Nartulta puuttuu toivottava koetulos

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Ei
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Jelena Sipola
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: 0445034288
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Sotkamo
tvporn.cc