Astutukset ja pentueet

Tolppapellon Jalo & Golden Heroes Morning Kiss

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 19.03.2023
Astutusaika / Parningstid:
Syntymäaika / Födelsetid: 08.03.2023
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Tolppapellon Jalo / FI35585/20
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Golden Heroes Morning Kiss / FI53486/18
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

Vapaana 3 urosta.

Pennunetsijöiden toivotaan vastaavan alla olevaan kyselyyn, jonka kautta myös tapahtuu yhteydenotot.

Ja linkki kyselyyn: https://my.forms.app/form/63da93af4ba41246076241cf

-Molemmilla koirilla PEVISA-tarkastus hyväksyttävästi läpi ennen astutusta ja astutus hetkellä voimassa.
- Molemmat koirat vähintään kaksi ja narttu alle 10-vuotias, uros alle 12-vuotias.

- Yhdistelmän seitsemään polveen laskettu sukusiitos on 2,0% (raja 3,0%)
- Yhdistelmän korkein epi-luku metsastyspystykorvat.com-tietokannasta laskettuna on 0,21 (raja 0,50).
- Ei ole uusintayhdistelmä
- Kummallakaan koiralla ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa jälkeläistä tai vanhempaa. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta.

- Molemmilla toivottavat käyttökoetulokset, uros LINT1 ja narttu LINT2 (tavoite 3. palkintosija tai parempi)
- Molemmilla näyttelyssä SERT (tavoite H tai parempi).
- Urokselle 1. astutus kyseisenä kalenterivuotena, 1 aiempaa pentua (raja 30) ja nartulla 1 aiempaa pentuetta (raja 5)
- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n sivuilla 48-49 mainittuja jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia.

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Kyllä
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Kennel All Game, Reetta-Maria Roiha
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: Linkki kyselyyn: https://my.forms.app/form/63da93af4ba41246076241cf
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Tuusula
tvporn.cc