Astutukset ja pentueet

Riki & Hertta

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 03.07.2021
Astutusaika / Parningstid:
Syntymäaika / Födelsetid: 12.06.2021
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Riki / ER31284/13
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Hertta / ER28558/15
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

Syntynyt 4u ja 2n

- Molemmilla koirilla PEVISA-tarkastus hyväksyttävästi läpi ennen astutusta.
- Molemmat koirat vähintään kaksi mutta alle 10-vuotiaita

- Yhdistelmän neljään polveen laskettu sukusiitos on 0% (raja 3,0%)
- Yhdistelmän korkein epi-luku metsastyspystykorvat.com-tietokannasta laskettuna on 0,266 (raja 0,50).
- Kummallakaan koiralla ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa jälkeläistä tai vanhempaa. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta.
- Ei ole uusintayhdistelmä

- Molemmilta puuttuvat toivottavat käyttökoetulokset (tavoite 3. palkintosija tai parempi)
- Nartulla näyttelystä EH, uroksella EH (tavoite H tai parempi).
- Urokselle 1 astutus kyseisenä kalenterivuotena, 0 aiempaa pentua (raja 35) ja nartulla 1 aiempaa pentuetta (raja 4)
- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n sivuilla 48-49 mainittuja jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia.

Yhdistelmä ei täytä jalostustavoitteita seuraavilta osin:
- Molemmilta puuttuvat toivottavat käyttökoetulokset

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Ei
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Virpi Tupamäki
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: 0407428857, virpi.tupamaki@gmail.com
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Petäjävesi
tvporn.cc