Astutukset ja pentueet

Oravanmarjan Sarri & Simanansärkän Nättiblondi

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 05.08.2022
Astutusaika / Parningstid:
Syntymäaika / Födelsetid: 28.06.2022
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Oravanmarjan Sarri / FI31595/18
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Simanansärkän Nättiblondi / ER54048/15
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

Vapaana 2 narttua.

- Molemmilla koirilla PEVISA-tarkastus hyväksyttävästi läpi ennen astutusta ja astutus hetkellä voimassa.
- Molemmat koirat vähintään kaksi mutta alle 10-vuotiaita

- Yhdistelmän seitsemään polveen laskettu sukusiitos on 1,06% (raja 3,0%)
- Yhdistelmän korkein epi-luku metsastyspystykorvat.com-tietokannasta laskettuna on 0,141 (raja 0,50).
- Ei ole uusintayhdistelmä
- Kummallakaan koiralla ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa jälkeläistä tai vanhempaa. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta.

- Uroksella toivottava käyttökoetulos LINT3 ja nartulla LINT2 (tavoite 3. palkintosija tai parempi)
- Uros SERT ja nartulla EH (tavoite H tai parempi).
- Urokselle 1 astutus kyseisenä kalenterivuotena, 4 aiempaa pentua (raja 30) ja nartulla 0 aiempaa pentuetta (raja 4)
- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n sivuilla 48-49 mainittuja jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia.

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Kyllä
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Parkkinen Vesa
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: 0500 190895
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Viinijärvi /Liperi
tvporn.cc