Astutukset ja pentueet

Oravanmarjan Sarri & Korvenkulkijan Ruska

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 21.12.2022
Astutusaika / Parningstid: 04.10.2022
Syntymäaika / Födelsetid:
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Oravanmarjan Sarri / FI31595/18
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Korvenkulkijan Ruska / FI30991/20
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

Yhdistelmä täyttää pohjanpystykorvan jalostustavoitteet seuraavilta osin:
- Molemmilla koirilla PEVISA-tarkastus hyväksyttävästi läpi ennen astutusta.
- Molemmat koirat vähintään kaksi mutta narttu alle 10-vuotiaita ja uros alle 12-vuotias.
- Yhdistelmän seitsemään polveen laskettu sukusiitos on 1.9%
- Yhdistelmän korkein epi-luku metsastyspystykorvat.com-tietokannasta laskettuna on 0,26
- uroksella ja nartulla ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa
jälkeläistä tai vanhempaa. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa
perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta.
- Ei ole uusintayhdistelmä
- Uroksella rodunomaisesta käyttökokeesta LINT3, nartulla LINT0
- Uroksella näyttelystä SERT, nartulla H
- Urokselle 2 astutusta kyseisenä kalenterivuotena, 6 aiempaa pentua ja nartulla 0 aiempaa
pentuetta
- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n sivuilla 48-49 mainittuja
jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan
vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia.

Yhdistelmä ei täytä jalostustavoitteita seuraavilta osilta:
- nartulla rodunomaisesta kokeesta LINT 0 tulos (tavoite vähintään LINT3)

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Ei
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Korvenkulkijan kennel, Timo Ryynänen
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: tryynanen@gmail.com
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Kuopio
tvporn.cc