Astutukset ja pentueet

Kortetjärven Ismo & Hiilloksen Syyti

Ilmoituksen kesto / Annonstid: jatkuva
Astutusaika / Parningstid:
Syntymäaika / Födelsetid: 07.05.2024
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Kortetjärven Ismo / FI61067/21
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Hiilloksen Syyti / FI53280/19
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

Vapaana 1 uros ja 1 narttu:

Jalostusneuvojan arvio yhdistelmästä:

Molemmilla PEVISA tarkastukset voimassa

Yhdistelmä täyttää pohjanpystykorvan jalostustavoitteet seuraavilta osin:

- urokset, jotka ovat vähintään 24 kk ikäisiä astutushetkellä, mutta kuitenkin alle 12 vuotta vanhoja, sekä yli 12 vuotiaat urokset, joilla ei vielä ole jälkeläisiä. OK

- nartut, jotka ovat vähintään 24 kk ikäisiä astutushetkellä, mutta kuitenkin alle 10 vuotta vanhoja. Huom. yli 8 vuotiailta nartuilta vaaditaan ennen astutusta eläinlääkärin todistus, jonka mukaan pennutuksesta ei ole haittaa nartun terveydelle, jotta sitä voidaan käyttää jalostukseen. Eläinlääkärin todistus on voimassa 6kk. OK

- Yhdistelmän seitsemään polveen laskettu sukusiitos on 1,47% (suositellaan alle 3,0%) PEVISA:n mukainen pentujen rekisteröinnin raja seitsemään polveen lasketulle sukusiitosasteelle on 6,25%. OK

- koiraa, jolla on epileptinen jälkeläinen, täyssisar tai vanhempi ei suositella jalostukseen. Myös luokittelemattomat, jalostusneuvonnan tiedossa olevat tapaukset huomioidaan. OK

- yhdistelmää, jossa molemmilla koirilla on epileptinen puolisisar ei suositella jalostukseen. Myös luokittelemattomat, jalostusneuvonnan tiedossa olevat tapaukset huomioidaan. Yhdistelmän korkein epi-luku tietokannasta laskettuna on 0,563 (helmikuussa kun arvio annettu ja nartun astutushetkellä 0,313) (suositellaan alle 0,5). Emän puolisisarella todettu epilepsia.

- Uroksella näyttelystä SERT, nartulla SERT (tavoite H tai parempi). OK

- urokselta puuttuu toivottava käyttökoetulos, nartulla Lint3 (tavoite Lint3 tai parempi).

- Kummallakaan koiralla ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa jälkeläistä tai vanhempaa. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta. OK

- Nartun polvet 0/0 ja uroksen polvet 0/0. OK

- Ei ole uusintayhdistelmä OK

- Urokselle 0 aiempaa pentua (rajana 30) ja nartulla aiempia pentueita 0 (rajana 5) . OK

- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n https://jalostus.kennelliitto.fi/RotuPDF.ashx?R=276&T=2 sivuilla 48-49 mainittuja jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia. HUOM! Hammastarkastus olisi suotavaa tehdä Pevisa tarkastuksen yhteydessä.

Yhdistelmä ei täytä jalostustavoitteita seuraavilta osin:
- epiluku pennuille ylittää suositeltavan alle 0,5
- urokselta puuttuu toivottava käyttökoetulos

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan:
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Hiilloksen kennel, Sanna Keränen
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: 0442582046
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Punkaharju
tvporn.cc