Astutukset ja pentueet

Kattistjärns Affe & Piruparan Bad Medicine

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 06.11.2022
Astutusaika / Parningstid:
Syntymäaika / Födelsetid: 01.10.2022
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Kattistjärns Affe / SE54842/2018
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Piruparan Bad Medicine / FI22841/19
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

Narttu pentu.

Uros ulkomaisessa rekisterissä niin linkki ei näytä yhdistelmän sukutaulua.
Linkki uroksen sukutauluun SKK HUNDATA: https://hundar.skk.se/hunddata/Hund.aspx?hundid=3330310
Linkki nartun sukutauluun KoiraNet: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI22841%2F19&R=276

- Molemmilla koirilla PEVISA-tarkastus hyväksyttävästi läpi ennen astutusta ja astutus hetkellä voimassa.
- Molemmat koirat vähintään kaksi mutta alle 10-vuotiaita

- Yhdistelmän seitsemään polveen laskettu sukusiitos on 1,56% (Koirasuku-ohjelma) (raja 3,0%)
- Yhdistelmän korkein epi-luku metsastyspystykorvat.com-tietokannasta ja epi-laskentakaaviosta laskettuna on Affe 0,3125 ja Bad Medicine 0,219, tästä keskiarvo 0,266 (raja 0,50).
- Ei ole uusintayhdistelmä
- Kummallakaan koiralla ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa jälkeläistä tai vanhempaa. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta.

- Molemmilla toivottavat käyttökoetulokset uroksella JAKT-1 ja nartulla LINT1 (tavoite 3. palkintosija tai parempi)
- Uroksella näyttelystä SEUCH ja nartulta EH (tavoite H tai parempi).
- Urokselle 1. astutus kyseisenä kalenterivuotena, 0 aiempaa pentua (raja 30) ja nartulla 0 aiempaa pentuetta (raja 5)
- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n sivuilla 48-49 mainittuja jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia.

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Kyllä
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Piruparan kennel, Mari Kehusmaa
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: 040 0892824
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Ranua
tvporn.cc