Ajankohtaista

toukokuu 31, 2017

Yleisyyden (tai harvinaisuuden) vertailuluvut pohjanpystykorville

Pohjanpystykorva on ollut perinteisesti pieni rotu ja kasvattajat ovat tehneet poikkeuksellisen hyvää työtä vaaliessaan laajaa jalostuspohjaa ja harvinaisia sukulinjoja. Poikkeuksena moniin muihin rotuihin verrattuna pohjanpystykorvien jalostus Suomessa on pitkälti pienten kasvattajien harteilla. Rekisteröintien lisäännyttyä on myös uusien kasvattajien määrä noussut ja rodun kokonaiskuvan seuraamisesta on tullut vaikeampaa kuin vielä 20 vuotta sitten. Uusilla kasvattajilla on suuri vastuu ja valtavasti tekemistä opiskellessaan koiriensa taustoja. Monimuotoisuudestaan huolimatta, rotu on edelleen varsin pieni ja samat koirat toistuvat sukutauluissa. Sukutaulujen hahmottaminen voi olla haasteellista, sillä harvinaisia koiria yhdisteltäessä yleisten sukujen kanssa näiden jälkeläisillä tulee luonnollisesti olemaan myös yleisiä koiria suvussaan.

Miten sitten määritellä, mitkä koirat ovat valtavirtaa ja mitkä mahdollisesti rodun monimuotoisuuden säilymisen kannalta arvokkaita? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Sukutaulujen perusteella voidaan laskea kaksi erilaista vertailulukua, indeksiä, jotka ovat hyödyllisiä koirien harvinaisuutta hahmotettaessa. Jalostusneuvonta onkin päättänyt keskustelun pohjaksi julkaista nämä vertailuluvut 2006-16 syntyneistä suomalaisista ja ruotsalaisista pohjanpystykorvista. Sen lisäksi, että harrastajat voivat näiden avulla hahmottaa Suomen ja Ruotsin pohjisten eroja (tai samankaltaisuuksia), auttavat luvut hahmottamaa myös oman koiran asemaa pohjisten kasvavassa suvussa. Jalostusneuvonnassa on myös havaittu, miten uusille harrastajille ei aina ole selvää, että saman kennelnimen alla voi olla taustoiltaan hyvinkin erilaisia koiria tai eri kennelit voivat edustaa melko lailla samoja koiria. Luvut mahdollisesti avaavat myös näitä seikkoja ja herättävät tutkiskelemaan sukutauluja uudella silmällä.

Ensimmäinen luku on eläimen sukulaisuusaste (KV) suhteessa muuhun populaatioon. Pohjanpystykorvien keskivertosukulaisuus toisillensa on noin 3%. Eli kaksi satunnaisesti valittua koiraa ovat suurin piirtein pikkuserkuksia keskenään, kun sukutauluja tarkastellaan kantakoiriin asti. Mikäli koira edustaa harvinaisempaa sukulinjaa, on sukulaisuusaste pienempi. Koska luku on laskettu sukutauluista, koirat, joilla on lyhyet sukutaulut äskettäisten rotuunottojen takia, omaavat yleensä pienemmän sukulaisuusasteen muuhun populaatioon verrattuna. Vaikka laskuissa on huomioitu jalostustoimikunnan tiedossa olevat rekisteröimättömät koirat, joita on joskus samoja monien rotuunottojen taustalla, sukulaisuusaste ER-rekisterillisille koirille voi olla epätarkka. Rajallisen kokoisessa populaatiossa sukulaisuusaste nousee aikaa myöten. Luvuista voidaankin havaita, että eri kantakoiralinjat ovat varsin hyvin sekoittuneet ja täysin eriytyneitä linjoja ei esiinny.

Toinen vertailuluku on kantakoirien ainutlaatuisuus (PU). Tämä luku ilmoittaa, millä todennäköisyydellä kyseinen koira omaa jonkin kantakoiran perimää, jota yksikään muu koira ei edusta populaatiossa. Mikäli koira on perimältään täysin ainutlaatuinen, tämä luku on 100%. Nyt on huomattava, että koira voi samaan aikaan edustaa sukulaisuusasteeltaan valtavirtaa mutta myös harvinaisia kantakoiria. Vastaavasti, mikäli rotuunotetulla koiralla on paljon jälkeläisiä, tämän ainutlaatuisuus voi olla 0%. Ainutlaatuisuuden kehittyminen aikaa myöten tulee riippumaan puolestaan näiden jälkeläisten lisääntymismenestyksestä. Ääritapauksessa PU voi heilahtaa nollasta 100% yhden sukupolven aikana.

Kuten aina, listat eivät ole täydellisiä ja laskelmissa voi esiintyä virheitä sekä koiria puuttua. Joukosta ei ole karsittu kuolleita tai jalostukseen muuten kelpaamattomia koiria. Lukuja myöskään yksinään ei pidä käyttää jalostusvalinnan perusteena, niiden tarkoitus on vain tarjota tietoa koirien taustoista. Perimmäinen tarkoitus on toki toimia apuna laajan jalostuspohjan ylläpidossa ja edistää harvinaisempien koirien näkyvyyttä. Listaa pyritään päivittämään vuosittain.

Pääset tutustumaan listaan tästä.