Rodut

Käyttötarkoitus

Pääasiassa metsäkanalintujen, mutta jossain määrin myös pienpetojen, vesilintujen ja hirven metsästykseen käytettävä koira.

Voimakkaan riistaviettinen koira, joka ilmaisee riistan haukkumalla sekä työskentelee riistalla varsin itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteistyöhaluisesti.

Suomenpystykorvan jalostustavoitteeksi asetettiin jo yli sata vuotta sitten metsäkanalintua puuhun haukkuva koira ja kaunis kartanokoira. Koska rotua on kuitenkin sekä ennen että jälkeen tuota tavoiteasettelua käytetty monipuolisesti metsästykseen, on useimmilla yksilöillä edelleen valmiuksia kehittyä työskentelemään useanlaiselle riistalle opetuksesta riippuen.

Image

Linnunhaukun lisäksi suomenpystykorva on opetettavissa mm. pienpetojen haukkujaksi ja sitä käytetäänkin yleisesti esim. näädän tai supikoirien pyynnissä. Pystykorva haukkuu yleensä myös vesilintuja ja on opetettavissa noutajaksi, jos siihen pennusta lähtien paneudutaan. Siitä on myös korvaamatonta hyötyä metsähanhia metsästettäessä. Rodussa esiintyy yleisesti myös hirven haukkujia ja karhun haukkujiakin tavataan.

Yhteistyöhaluinen rotu

Riistaa hakiessaan suomenpystykorva liikkuu kohtalaisen laajalla alueella löytäen metsäkanalinnut joko maasta tai puista erittäin tarkan haju- ja kuuloaistinsa avulla. Pystykorva seuraa pakenevaa lintua useita satoja metrejä, ylittäen ja kiertäen tarvittaessa vaikeita maastoesteitäkin. Seuratessaan pakenevaa metsäkanalintua ja menetettyään näköyhteyden siihen, pystykorva tyypillisesti pysähtyy kuuntelemaan linnun mahdollista puuhun istumaääntä ja havaitsee näin lentäneen linnun istumispaikan pitkänkin matkan päästä.

Havaitulle istumispaikalle saavuttuaan pystykorva aloittaa haukun tarkoituksenaan pysyttää metsänanalintu puussa, kunnes metsästäjä ehtii mukaan riistatilanteeseen. Paikoillaan tapahtuvalla haukulla ja katseellaan koiran tulee osoittaa linnun piilopaikka sitä etsivälle metsästäjälle.

Parhaimmillaan suomenpystykorvan työskentely metsäkanalinnuilla on pitkäjännitteistä. Haukkuääni on heleää , hyvin kuuluvaa ja jopa erilaiset tapahtumat kertovaa. Yhteistyöhalukkuus on hyvää ja ohjaajan ehdoilla tapahtuvaa. Rodulleen tyypillisesti sen tulee riistaa hakiessaan pitää sopivin välein yhteyttä ohjaajaansa.

Suomenpystykorvan metsästysvaltteja ovat:

  • erittäin tarkat aistit, erityisesti vainu ja kuulo
  • hyvä haku ja löytökyky
  • pystykorva löytää alueelta yleensä kaikki linnut olivatpa ne maassa tai puussa
  • pystykorva reagoi yllättävästi syntyneisiin tilanteisiin nopeasti ja toimii sen mukaisesti
  • pystykorvalla on hyvä suuntavaisto ja yhteistyöhalukkuus joka on täysin metsästäjän ehdoilla tapahtuvaa

Kansalliskoiramme on maailman harvinaisuus suoraan luonnonkannasta polveutuvana, lintua puuhun haukkumalla merkitsevänä koirana. Sillä on nyt ja tulevaisuudessa yhä korostuva merkitys suomalaiseen kansankulttuuriin liittyvänä, elävänä kulttuuriperintönä ja samalla erämiesten vaalimana ainutlaatuisena metsästyskoirana.

Linnunhaukkukokeissa suomenpystykorva on osoittautunut myös hyväksi koekoiraksi ja on siinä johtava rotu Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä rekisteröintien että koetulosten perusteella. Myös hirvenhaukkukokeissa on suomenpystykorvan käyttö lisääntynyt viimeisen 20 vuoden aikana.

Sen hirveä painostamaton ja isäntää huomioiva työskentelytapa sopii etenkin eteläisen ja keskisen Suomen pirstaleisille metsämaille. Lisäksi käyttökelpoisuutta korostaa koiran erinomainen suuntavaisto ja tapa hakea isäntä tai lähtöpaikka työskentelyn päätteeksi.

Rotuna suomenpystykorvaa on edelleen syytä kehittää riistaverisenä kaiken viljan koirana, joskin päätavoite on edelleen hyvä metsäkanalinnun haukkuja. Se soveltuu ehkä parhaiten metsästykseen yhden miehen kanssa.