Rodut

Parituspyyntö

Yhteistyössä kasvattajan kanssa nartulle pyritään löytämään jalostustavoitteiden mukainen partneri. Yhdistelmää suunniteltaessa tarkastetaan molempien koirien terveydelliset taustat esim. epilepsia riskien suhteen ja pyritään minimoimaan niiden kasautuminen. Kasvattajan parituspyyntölomakkeessa esittämät omat näkemykset otetaan näissä puitteissa mahdollisimman hyvin huomioon.

Voit pyytää paritusneuvontaa jalostusryhmältä sivun lopusta löytyvällä lomakkeella.

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

Jalostukseen tulee käyttää keskitasoa parempia koiria ja jalostukseen suositellaan käytettäväksi pääasiassa yli 4-vuotiaita PEVISA -tarkastettuja koiria. Alle 4-vuotiaalle urokselle suositellaan korkeintaan kaksi pentuetta ja alle 2-vuotiaita uroksia ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Myös
nartuille suositellaan ensimmäisen pentueen alaikärajaksi 2 vuoden ikää. Arkoja tai vihaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.

Käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien kehittämiseksi jalostuskäyttöön valittavien koirien on yli 15 kk ikäisenä oltava ulkomuodon laatumaininnan osalta tasoa hyvä (H) ja koetulokseltaan avoimenluokan 2 (AVO2) tasoa. Koiran epi-luvun tulee olla alle 1,8. Epi-luvun ollessa 1,5 – 1,79 rajoitetaan partnerin epiluku alle 1,0. Lisäksi PEVISA -tarkastus on suositeltava jo ennen ensimmäistä astutusta.

Suositeltava sukusiitosaste yhdistelmässä on enintään 3,00 % 7 sukupolvessa eikä yhden yksilön osuus saa olla yli 1,00 %. Lisäksi eri yksilöiden lukumäärän tulee olla vähintään 180 kpl 7 sukupolvessa.

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle PEVISA -ohjelmassa on urosten jälkeläismäärä rajoitettu 1.1.2016 alkaen 50 kpl. Astutukset tulee jakaa tasaisesti eri vuosille, jolloin jalostuksessa pystytään hyödyntämään myös jälkeläisten koe- ja näyttelyarvosteluja.

Paritusneuvontaa ei anneta

• jos nartun epi-luku on 1,8 tai yli
• jos narttu, vanhemmat tai sisarukset ovat epileptisiä (niillä on SPJ-tietokannassa I, V tai S merkintä)
• jos nartulla on merkintä epileptisistä jälkeläisistä (niillä on SPJ-tietokannassa j merkintämerkintä)
• jos narttu ei täytä rodun PEVISA määräyksiä
• jos suosituksen samaan kiimaan on jo tehnyt toinen jalostusneuvoja
• jos nartulla ei ole näyttelystä vähintään kokonaisvaikutelman arvosanaa hyvä
• jos jalostusneuvoja toteaa, ettei sääntöjen tai terveydellisten syiden perusteella pysty tekemään nartulle turvallista suositusta

Pyydä suomenpystykorvan paritusneuvontaa jalostusryhmältä

Pyydä suomenpystykorvan paritusneuvontaa jalostusryhmältä

Täytä huolellisesti lomakkeen tiedot. Kaikki * merkityt kentät ovat pakollisia.