Rodut

Jalostustiedote

Suomen pystykorvajärjestö on asettanut suomenpystykorvarodun jalostustoiminnan tavoitteeksi (2016-2020) fyysisesti ja psyykkisesti terveen, normaalisti lisääntyvän, rotukohtaisilta käyttöominaisuuksiltaan erinomaisen sekä ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisen kansalliskoiramme säilyttämisen.


Jalostusvalinnoilla turvataan rodun perinnöllinen monimuotoisuus ja yhteiskuntakelpoisuus sekä käyttötarkoitus metsästyskoirana. Erityisen tärkeää on muistaa rodun kotimaan erikoisasema ja perusvastuu elävän kulttuuriperintömme jalostustavoitteissa. Rodun jalostustavoitteisiin tulee jokaisen kasvattajan olla perehtynyt. Ne löytyvät suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO).

Kasvattajan tehtävät ja vastuu

– Perehtyy rodun jalostustavoitteisiin (JTO) sekä rodun PEVISA-ohjelmaan
– Hyväksyy ja noudattaa yhteisiä tavoitteita
– Huolehtii jalostukseen käytettävän nartun terveydestä (PEVISA-tarkastukset) käyttökoe- ja näyttelytoiminnasta
– Esittää jalostusneuvontaa tarvittaessa hyvissä ajoin ennen oletetun juoksun alkamista omia urosehdokkaita yhdelle jalostusneuvojalle arvioitavaksi (mielellään kaksi kuukautta ennen juoksun alkamista)
– Valitsee nartulleen käytettävän uroksen annetun jalostusneuvonnan ja oman arvioinnin perusteella
– Vastaa toteuttamastaan yhdistelmästä

Jalostusneuvonnan tehtävät ja vastuu

– Ohjaa ja neuvoo jalostusasioissa
– Seuraa rodun jalostuksellista tilaa ja ohjaa sitä tarvittaessa
– Antaa pyydettäessä lausunnon kasvattajan valitsemasta yhdistelmästä ja kaikista välitettävistä pentueista jalostuskriteerien perusteella
– Auttaa tarvittaessa uusia kasvattajia urosten etsimisessä

PEVISA-ohjelma

– Pentujen vanhemmista tulee ennen toista astutusta olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään
– Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen
– Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvilumpioluksaation astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka tutkimustulos on 0
– Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL/PHPV sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä
– Jos koiralla on todettu PHTVL/PHPV aste 1, on parituskumppanin oltava tämän sairauden suhteen terve
– Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna
– Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 50 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan

Yhdistelmän suunnittelussa huomioitavaa

– Tavoiteltava sukusiitosaste yhdistelmässä on enintään 3,00 % ja eri yksilöiden lukumäärän tulee olla vähintään 180 kpl 7 sukupolvesta laskettuna
– Yhdistelmässä ei yhden yksilön osuus 7 sukupolvessa saa olla yli 1%
– Epi-lukua on käytetty apuna rotujärjestön jalostusneuvonnassa siten, että sairasta koiraa sekä sen täyssisaria ja koiraa, josta on syntynyt epileptinen jälkeläinen, ei ole suositeltu jalostukseen
– Jos koiran epi-luku on ollut 1,8 tai yli, ei koiraa ole suositeltu jalostukseen ja jos luku on 1,5 tai yli on suositeltu partneriksi koiraa, jonka luku on alle 1,0
– Alle 4-vuotiaalle urokselle suositellaan korkeintaan kaksi pentuetta ja alle 2-vuotiaita uroksia ei suositella käytettäväksi jalostukseen
– Nartuille suositellaan ensimmäisen pentueen alaikärajaksi 2 vuoden ikää
– Jalostukseen käytettävällä suositellaan yli 15 kk ikäisenä näyttelyn ulkomuodon laatumaininnan osalta vähintään arvosana hyvä (H)

Teksti: Jalostusryhmä