Rodut

Jalostusneuvonta

Jalostusneuvonnan tavoitteet

Millaista koiraa tulisi loppujen lopuksi käyttää jalostukseen, jos ajatellaan rodun parasta? Koirien tulisi olla terveitä, riistaverisiä, koepalkittuja ja riittävän rodunomaisen ulkomuodon omaavia. Näiden ominaisuuksien esiintuominen tulisi olla yhteisenä tavoitteenamme, jolloin myös metsästyskyvyt ja rakenne tulisivat testattua.

Rodun jalostuspohja tulee myös pitää riittävän laajana ja monipuolisena. Jalostusneuvonnan asiantuntemusta tulisi käyttää hyödyksi ennen astutusta, jotta suunnitellussa yhdistelmässä vältyttäisiin turhilta terveysriskeiltä.

Jalostusneuvonnan tehtävät

SPJ:ssä rotukohtaisia asioita hoitavat hallituksen nimittämät suomenpystykorvajaosto ja jalostusryhmä.

Jalostusryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 1 – 3 muuta alueellista jalostusneuvojaa sekä 2 pentuvälittäjää. SPJ:n hallitus valitsee vuosittain jalostusryhmän kokoonpanon.

Jalostusryhmän avulla Suomen Pystykorvajärjestö tarjoaa jäsenistölleen maksuttomana jäsenpalveluna jalostusneuvontaa, pentuvälitystä sekä yleistä jalostustietoutta.

Jalostusryhmän toimintaan kuuluu läheisesti myös suomenpystykorvan terveystilanteen seuranta. Tietous suomenpystykorvien periytyvistä sairauksista on parhaiten jalostusneuvojien hallinnassa. Ryhmä kerää myös ilmoituksilla ja henkilökohtaisilla yhteydenotoilla tietoa suomenpystykorvilla esiintyvistä terveydellisistä ongelmista.

Jalostusryhmä ylläpitää myös ajan tasalla olevaa jalostusuroslistaa.