Rodut

Jalostus

Suomenpystykorvan tavoitteellinen jalostus alkoi virallisesti vuonna 1892, jolloin tehtiin ensimmäinen rotumääritelmä, suomalainen haukkuva lintukoira. Suomenpystykorvan jalostustavoitteeksi asetettiin alun perin saada aikaan hyvä puuhun lintua haukkuva koira, joka on myös kaunis pihakoira, mutta useimmilla yksilöillä on edelleen valmiuksia kehittyä opetuksesta riippuen työskentelemään halutulle riistalle.

Korkeatasoinen käyttökoira

Jalostustyön tavoitteena on saada aikaan rotumääritelmän mukaisia, terveitä, toiminnalliselta tyypiltään ja rakenteel-taan mahdollisimman korkeatasoisia käyttökoiria.

Perustekijöitä ovat laukkatyypin edellyttämä neliömäisyys, ja toimintatavan vaatima kuiva ja kevyt rakenne.

Suomenpystykorvan metsästysominaisuuksien kehittymistä seurataan rodunomaisten käyttökokeiden avulla. Tavoitteena on, että sukua jatkavat pääosin käyttökokeissa ominaisuutensa osoittaneet vanhemmat eli rodun parhaimmisto.

Jalostusvalinnoilla on turvattava rodun perinnöllinen monimuotoisuus ja yhteiskuntakelpoisuus, sekä erityisen tärkeää on muistaa rodun kotimaan erikoisasema ja perusvastuu elävän kulttuuriperintömme vaalimisesta myös jalostustavoitteissa.

SPJ:n hallituksen tekemät päätökset sekä jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) viitoittavat suomenpystykorvan jalostuksen suunnan.

Image

Rotujärjestön suositukset

Rodun terveyden vaalimiseksi suositeltavat jalostusurokset valitaan terveistä, PEVISA-tarkastetuista koirista.

Epilepsian suhteen jalostukseen suositellaan vain SPJ:n hallituksen päättämien arvojen mukaisia koiria (kun koiran epi-luku on yli 1,8 sitä ei suositella jalostukseen, epi-luvun ollessa 1,5 – 1,8 rajoitetaan partnerilla epi-luku alle 1,0).

Jalostukseen ei saa käyttää epileptistä koiraa, sen jälkeläisiä, epileptisen sisaruksia, eikä koiraa jolla on epileptinen jälkeläinen.

Käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien kehittämiseksi jalostuskäyttöön valittavien urosten on oltava ulkomuodon laatumaininnan osalta vähintään tasoa hyvä (H) ja koetulokseltaan avoimenluokan 2 (AVO2) tasoa. Jalostukseen suositeltavien narttujen on oltava ulkomuodon laatumaininnan osalta vähintään tasoa hyvä (H).

Geenipohjan laajuuden turvaamiseksi ja terveyden edistämiseksi pyritään saamaan uusien pentueiden sukusiitosaste (SSA) alle rodun nykytason 3,0% laskettuna 7 sukupolvesta, (suositeltava SSA alle 2,0 %) ja yhden koiran jälkeläisten osuus koirakannassa alle 2% (10-vuoden kanta). Yhdistelmässä yksilömäärän tulisi olla vähintään 180 eri yksilöä laskettuna 7 sukupolvessa.

Suomenpystykorvan jalostustoimintaa ohjaa Suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelma, joka hyväksyttiin järjestön vuosikokouksessa 2015 ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun.

tvporn.cc