Ajankohtaista

marraskuu 16, 2017

Päivitetty jalostusuroslista

Koiran yleisyyttä kuvaavat luvut on nyt otettu mukaan myös jalostusuroslistalle (ks linkki). Vertailun vuoksi listalla ilmoitetaan myös, kuinka hyvin kyseisen koiran tausta on tiedossa neljässä sukupolvessa, koska tällä on merkitystä sukulaisuusasteeseen. Huomioitavaa on, että  rotuun otettu koira, jolla ei ole yhtään sukulaista tiedossa, voi silti olla hyvin edustettuna nykypopulaatiossa, mikäli tällä on paljon jälkeläisiä. Koiria vertailtaessa onkin hyvä tarkastella sukutaulun syvyyttä suhteessa KV- ja PU- lukuihin.

Urosten omistajat voivat olla yhteydessä jalostusryhmään, mikäli haluavat lisätä tai poistaa uroksen listalta.

Jalostusuroslista